Muratpaşa Halkı “Çevreci Komşu Kart” İle Kazanıyor

None

Muratpaşa Belediyesi, toplumun atık algısını değiştirmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve tüketicinin bilincini artırmak amacıyla 2016 yılında devlet tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan Elektrikli ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY) ile “Çevreci Komşu Kart” projesini başlattı.

İki yıldır devam etmekte olan “Çevreci Komşu Kart” projesi ile vatandaş kartına yüklenen puanlar sayesinde market alışverişinden sinema biletine hatta eğitim bursuna kadar birçok alanda atıkların geri dönüşümü ile kazanıyor. Vatandaşın yanında çevre ve ekonominin de kazanması için başlatılan projeyi, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç ile konuştuk.

Belediyenizin yürüttüğü atık yönetimi ve Çevreci Komşu Kart çalışmalarından bahseder misiniz?

Ümit Uysal: Muratpaşa Belediyesi’nin atık yönetimi ve “Çevreci Komşu Kart” çalışmalarında anahtar kavram sürdürülebilirliktir. Bunu gerçekleştirirken toplumda atık algısını değiştirmek, geri dönüşüm ve yarattığı katkılar konusunda bilinç düzeyini geliştirmek gibi bir hedefimiz var. Okullar, muhtarlıklar, kurum, kuruluş, işletme ve hanelerden atık toplama planı doğrultusunda elektrikli ve elektronik eşyalar, atık pil ve akümülatörler, bitkisel atık yağlar ve ambalaj atıkları gibi çevre ve insan sağlığına zarar veren atıkların toplanması hizmetini veriyoruz. Bunun sonucunda 2017’de 6 bin 22 kilogram atık pil, 10 bin 500 kilogram elektrikli ve elektronik eşya, 6 bin 437 litre bitkisel atık yağ topladık. Ayrıca, belediyemizin hizmetlerinden dolayı oluşan 31 bin 570 kilogram ömrünü tamamlamış lastik, 309 kilogram tıbbi atık, 8 bin 263 litre madeni atık yağ, 5 bin 455 kilogram tehlikeli atık, 150 kilogram atık ampul ve floresan ile diğer cıva içeren atıkların bertaraf edilmesini sağlayarak çevreye zarar vermesinin önüne geçtik. Bu süreçte 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni de geçen yıl hizmete açtık. Sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi kurmaya imkan veren en önemli çalışmamız ise Türkiye’de ilk defa uygulanan ‘Atma, Biriktir, Kazanalım’ sloganıyla yola çıktığımız “Çevreci Komşu Kart” projesidir. Ambalaj atıklarının geri dönüşüm sürecinin ‘360 derece’ olarak kurgulandığı projede herkes kazanıyor. Aileden başlayarak, Antalya’nın, Türkiye’nin ve dünyanın kazandığı projede; benzerlerinden farklı olarak, etrafımızı çepeçevre saran ambalajların, atık haline dönüştüğü yerde, yani evlerde ayrıştırılması ve ayrıştırılan her plastik, cam, kağıt, metalin Çevreci Komşu Kart’ta puana dönüşmesiyle kazandırıyor. Komşularımız geri kazanılabilir atıklarını biriktirip, çevre ve ekonomiye geri kazandırırken ev bütçelerine de katkı sağlayabiliyor. Vatandaş kartlarına yüklenen puanları anlaşmalı marketlerde kullanılabildiği gibi sinema bileti olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca, komşularımız dilerlerse puanlarını Muratpaşa Belediyesi aracılığıyla eğitim bursu olarak da bağışlayabiliyor. Proje kapsamında, 1 Nisan 2016’dan 31 Mart 2018’e kadar Muratpaşa’da 5 milyon 389 bin 880 kilogram ambalaj atığı ve 972 adet elektronik atık geri dönüşüme kazandırılmıştır. Toplanan atıklar karşılığında kartlara 1 milyon 564 bin 878 TL karşılığı puan yüklendi. Bunun 1 milyon 278 bin 213 TL’ye karşılık gelen bölü- mü harcanırken 103 bin 38 TL’lik puan ise eğitim bursu olarak bağışlandı.

 

Muratpaşa Belediyesi olarak Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY) ile yürüttüğünüz elektrikli ve elektronik atık çalışmaları ne zaman başladı ve nasıl yürütülüyor?

Ümit Uysal: Belediyemiz, ELDAY ile çalışmalarına 01 Mart 2016’da başladı. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Ayrı Toplanması ve Değerlendirilmesi Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla başlayan bu işbirliği çerçevesinde, bu yılın başında hanelerde oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyaları “Çevreci Komşu Kart” kapsamına aldık. E-Atıklarını “Çevreci Komşu Kart” kapsamında değerlendirmek isteyen komşularımızın tek yapması gereken, belediyemizin iletişim birimi Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezine, açık adres ve teslim edecekleri E-Atığın ne olduğunu belirterek, kayıt oluşturması yeterli.

 

İlçenizde oluşan E-Atıkların “Çevreci Komşu Kart” kapsamında toplanması sizin deyiminizle komşularınız tarafından nasıl karşılandı? Şimdiye kadar ne kadar atık toplandı?

Ümit Uysal: E-Atıkları “Çevreci Komşu Kart” kapsamına almadan önce, 2017’de, 114 adet atık elektrikli ve elektronik eşyaların alınması talebi alarak 10 bin 500 kilogram E-Atık topladık. “Çevreci Komşu Kart” kapsamında, yeni yılın ilk ayında 139, Şubat’ta 87 ve Mart’ta da 105 talep aldık. Ocak ve Şubat aylarında toplanan 12 bin 850 kilogram E-Atık, Mart ayının başında işleme tesisine gönderildi. Ocak-Şubat-Mart aylarında toplanan E-Atıkların, 972 adetini “Çevreci Komşu Kart” kapsamında toplayarak 4 bin 262 TL karşılığı komşu puanı, komşularımızın kartlarına yükledik.

 

“Çevrenin Korunması ve Geri Dönüşüm”

Biliyoruz ki atık yönetiminin temelini eğitim oluşturuyor. Vatandaşı bu konuda bilinçlendirmek için neler yapıyorsunuz?

Ümit Uysal: 2017 yılında toplam 45 okulda 94 eğitim vererek “Çevrenin Korunması ve Geri Dönüşüm” konulu eğitim bilgilendirme çalışması yaptık. Bu süreçte 3 bin 436 öğrenciye ulaştık. Eğitim sonrası toplamda 53 bin 900 adet kitap, broşür ve yeşeren kalem dağıttık.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ümit Uysal: Gelişen teknoloji ve hızla büyüyen tüketim alışkanlıklarını göz önünde bulundurduğumuzda geri dönüştürülebilen atıkların yönetiminin ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak adına “Çevreci Komşu Kart” projesinin Türkiye’deki bütün belediyeler tarafından uygulanmasını istiyoruz. Eğer bu sağlanırsa, Türkiye’nin cari açığının yüzde 10’nun kapatılacağını düşünüyoruz. Bu sadece ekonomik bir kazançtır. Çevresel faydaları düşünüldüğünde projemizin önemi ve kazanımları daha da ön plana çıkmaktadır. Projemizi uygulamak isteyen bütün belediyelere yardımcı olmak için elimizden gelecek yardımın yapılacağının bilinmesini isteriz.

ELDAY olarak ülkemizdeki elektrikli ve elektronik atıkların yönetimini değerlendirir misiniz? Avrupa ile kıyaslandığında durumumuz nedir?

Muharrem Yamaç: Ülkemizde her yıl 500.000 ton kadar elektrikli ve elektronik atık oluşuyor. Bu kadar yüksek tonajlı miktarda atığı, eğitim seviyesi değişkenlik gösteren kozmopolit yapıda olan ülkemizde yönetmek, gerçekten zor bir iş… Avrupa’da bu atıklar yerel yönetimlerin kurduğu bir sistem üzerinden yönetiliyor. Ülkemizde her atık için ayrı ayrı yönetmelikler var. Fakat şimdiye kadar herhangi bir sistem kurulamadığı için atıkların kaynağında ayrı toplanması ile ilgili maalesef yol alamıyoruz. Dolayısıyla, en önemli sorunumuzun sistemsizlik olduğunu söyleyebiliriz. ELDAY olarak önerimiz, yerel yönetimlerin ikili atık toplama sistemini uygulamaya almasıdır. Bu sistem ile evsel (organik) atıkları ayrı geri dönüşümlü atıkları ayrı toplayarak, evsel atık için kullanacağı araç, ekipman, sefer sayısı ve işçi maliyetlerini düşürecek dolayısıyla, daha az bütçe ile tüm atıkları kanuna uygun şekilde yönetebilecek hale gelecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın başlattığı “Sıfır Atık Projesi” de zaten ikili toplamanın temelini oluşturuyor. Diğer bir yandan ise Avrupa’da ciddi denetimlerin söz konusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Uygunsuz yapılan her türlü işlemler devlet tarafından cezalandırılıyor ve vatandaş da bunun bilincinde... Ülkemizde, bizim gibi yetkili kuruluşların çalışmalarını kamu tarafından yapılacak olan denetimler güçlendirirse işimiz kolaylaşır. Biliyoruz ki bu atıkların yüklü bir miktarı denetimsizlikten kaynaklanan sorunlardan dolayı kayıt dışında. Aslında şunu söyleyebiliriz, toplanamayan ve kayıt altına alınamayan atıklar nedeniyle ekonomide kayıp yaşanmakla birlikte bu atıkların doğru proseslerde işlenmemesinden dolayı da çevremiz ciddi anlamda zarar görüyor. Kısacası, Avrupa tabi ki bizim çok ilerimizde fakat ülkemizdeki geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda yapılan çalışmalar ve gelişmelerin de umut verici olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı “Sıfır Atık Projesi” ile bilinç seviyesinin hızla artacağını düşünüyoruz.

Elektrikli ve elektronik atıkların toplanması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar ve projelerden kısaca bahseder misiniz?

Muharrem Yamaç: Biz, ELDAY olarak ülkemizdeki elektrikli ve elektronik atıkları; servis ve bayiler, belediyeler, iş birliği yaptığımız çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz projeler ile lisanslı işleme tesislerinde geri dönüşüm sürecine dahil olmasında büyük rol oynuyoruz. Ayrıca üyelerimiz ve sektör adına, Türkiye’de elektrikli ve elektronik eşya ve beyaz eşya sanayini geliştirmek, sektörün enerji verimliliğini çevre uyum yasaları ve yönetmelikleri çerçevesinde artırmak, sektördeki kaynakların optimal boyutta kullanımını sağlamak, bu doğrultuda geri dönüşüm, çevre ve atık yönetimi oluşturmak, ilgili mevzuat kapsamındaki zararlı maddelerin kullanımından kaçınmak veya yerlerine daha güvenli alternatif maddeleri kullanmak için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın temelini tabii ki eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları oluşturuyor. Bunun için çalışan ekibimiz; sanayiciyi, belediyeleri ve özellikle çocukları elektrikli ve elektronik atıklar hakkında sık sık bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Muratpaşa Belediyesi ile birlikte yürüttüğünüz “Çevreci Komşu Kart” projesinin atık toplanmasındaki verimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Muharrem Yamaç: Belediye çalışmalarında iki konsept deniyoruz. Bu konseptleri konteynerler ile toplama ve Muratpaşa’da olduğu gibi halka teşvik verilmesi ile yapılan toplama şeklinde ifade edebiliriz. Muratpaşa’nın ilk üç aylık toplama rakamlarına baktığımızda teşvik konseptinin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, belediyenin “Çevreci Komşu Kart” projesindeki başarısının arkasında canla başla çalışan bir ekip olduğu göz ardı edilemez. Özellikle projeye olan inancı için Başkanımız Sn. Ümit Uysal’ı ve ekibini ELDAY ailesi olarak tebrik ediyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Muharrem Yamaç: Her türlü evsel atık yönetimi, belediyelerin sorumluluğundadır. Yetkili kuruluşlar olarak biz, bu sorumluluğu finanse ederek misyonumuz doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda elektrikli ve elektronik atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmalarında belediyelerimiz ile iş birliğine her zaman hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.

 

*Bu yazı Marmara Life Dergisi Business Ekinin 15. sayısından alıntıdır.
Çevreci Komşu Kart Komşu Kart ELDAY Muratpaşa Belediyesi

İLGİLİ HABERLER

Mevcut öğe yok

Yorumlar

Yorum yapmak için giriş yapın
Giriş Üye Ol