CEZAYİR

Başkent: Cezayir

Resmî dil(ler): Arapça, Fransızca, Berber dilleri

Ulusal Diller: Arapça, Berberice

Para birimi: Cezayir Dinarı

Zaman dilimi: Şablon:Tz

Trafik akışı: sağ

Internet TLD: .dz

Telefon kodu: 213

Cezayir; Kuzey Afrika'da, Akdeniz kıyısında, Fas ve Tunus'un arasında yer almaktadır. Ülke topraklarının % 80’i Sahra’da yer almaktadır. Sahra’nın büyük bir bölümü yarı çöl özelliklerine sahiptir. Ülkenin % 10’luk kısmını oluşturan verimli kuzey kısmında tahıl, şarap, zeytin ve meyve üretimi desteklenmektedir.

Başkanlık sistemi ile yönetilen bir Cumhuriyettir. Bağımsızlığını kazandığı 1962 yılından sonra, Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN – Front de Libération National) tarafından tek partili siyasi sistem çerçevesinde yönetilen Cezayir, 1989 yılında yapılan halkoylaması sunucunda kabul edilen yeni Anayasaya ile çok partili sisteme geçmiştir.

Ülke nüfusu 37 milyon kişidir. Nüfus, Akdeniz kıyısında ülkenin kuzeyinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgede başkent Cezayir ve Oran şehri olmak üzere iki önemli şehir bulunmaktadır. Ülkedeki iç karışıklık 1990’lı yıllarda nüfusun önemli şehirlere göç etmesine neden olmuştur.

Kişi başına düşen GSYİH 9.000 ABD Doları civarındadır. Geçen 10 yıl içerisinde zengin ve fakir arasındaki fark artmıştır. Hükümetin kamu sektöründe çalışanların sayısını arttırma politikası ve yüksek büyüme oranları, son yıllarda işsizliğin bir miktar azalmasını sağlamıştır. Kamu sektöründe ücretler, geleneksel olarak hükümet ve Ulusal Ticaret Birliği (UGTA) arasında müzakere edilmektedir. UGTA ekonomi politikasının oluşumunda oldukça etkili bir rol oynamaktadır.

Afrika’nın en geniş topraklarına ve önemli doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip Cezayir, söz konusu kıtanın (Güney Afrika, Nijerya ve Mısır’ın ardından) en büyük 4’üncü ekonomisi konumundadır. Cezayir,  22 üyesi bulunan Arap Birliği ülkeleri içerisinde de (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’ın ardından) 4’üncü büyük ekonomidir. Ancak, anılan ülke, büyük doğal gaz ve petrol kaynaklarına karşın, kişi başına düşen gelir açısından alt orta gelirli bir ülke statüsündedir. Ülke ekonomisi enerji sektörüne bağımlı olup hidrokarbon ürünleri, ülkenin ihracat gelirlerinin % 97’sini ve GSMH’sinin % 45’ini ve bütçe gelirlerinin 2/3’ünü sağlamaktadır. Bu bağımlılık, petrol fiyatlarındaki değişimlerden büyük ölçüde etkilenen bir ekonomik yapılanmaya sebebiyet vermiştir.

İthal edilerek piyasaya arz edilen malların pazarlanması, malların çeşidine göre farklı kanallardan gerçekleşmektedir. Cezayir hükümetinin, merkezi bir satın alma ofisi ya da ihaleler konusunda yetkili bir kurumu yoktur. Devlete ait toptan pazarlama şirketleri ithal gıda maddeleri, tıbbi ve endüstriyel malzeme ve ekipman satmaktadır. Bu ürünler için özel sektör toptancıları da oldukça etkilidir. Cezayir’in ithalatı serbestleştirmesiyle özel sektöre bağlı birçok mağaza açılmaya başlamıştır. Perakende satışların tamamına yakını özel sektörün elinde bulunmaktadır. Özel sektör firmaları, ithalatçı-toptancı, ithalatçı-komisyoncu olarak faaliyet göstermektedirler.

Cezayir pazarına, acente, distribütör aracılığı ve ortak yatırım kanallarıyla girilebilir. 1993 yılı yatırım kanununa göre; yabancı tedarikçilerin dağıtım faaliyeti için Cezayir’de yatırım yapma zorunluluğu kaldırılmıştır. Firmalar, yerel acente ve dağıtım şirketlerinden yararlanabilir veya kendi dağıtım şirketlerini kurabilirler. Cezayir yasaları, yabancı şirketlerin ticari acenteler yoluyla kamu ihalelerine teklif vermesini yasaklamıştır.

Cezayir’e doğrudan, sürekli ve büyük miktarlarda satış amacı güden ihracatçılarımız için acenteler iyi bir yoldur. Acenteler, gerek müşteri bulunmasına, gerek Türk ve Cezayirli firmalar arasındaki bağlantıların yürütülmesine önemli katkılar sağlayabilmektedir.

 

Tüketici Tercihleri

Cezayir, uzun yıllar dışa kapalı kaldıktan sonra son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda yaşanan açıklık politikaları sayesinde büyük bir tüketim toplumu olma eğilimine girmiştir. u tür bir yapı içerisinde, halk bir malın kalitesi ve fiyatı arasında tercih yapmayı düşünmemekte, doğrudan fiyatı göz önüne almaktadır.

Cezayirli tüketiciler, fiyata karşı hassas, kalite beklentisi nispeten daha az, ülke ve marka tercihi ve bağımlılığı bulunmayan bir tüketici topluluğudur. Bu bağlamda, makul fiyat ve ambalaj koşullarını da sağlamak koşuluyla, Cezayir piyasasında, orta kalite ihraç ürünlerinin şansı fazladır.

Bunların yanı sıra, son yıllarda gerçekleştirilmeye çalışılan dışa açılma neticesinde tüketim isteklerinde büyük artış gözlenmektedir. Halkın, başta Fransız malları olmak üzere Avrupa mallarına ilgisi çok fazladır. Özellikle, nüfusun genç kesimi Batılı tarzda yaşamaya, giyinmeye özen göstermektedir. Bu nedenle, hazır giyim-konfeksiyon, ayakkabı gibi sektörlerde gençler hedef kitle olarak seçilmelidir. Ancak, tüketicilerin bütün bu batılılaşma, dışa açılma çabalarına rağmen halkın alım gücü hala çok düşüktür.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, Cezayir’de hidrokarbon fiyatlarındaki artışa paralel olarak ekonomik ve sosyal yaşamda görülen iyileşmelerin gelir dağılımını dolayısıyla tüketici profilini olumlu yönde etkileyeceği ve önümüzdeki on yıllık dönemde farklı bir tüketici grubunun oluşacağı tahmin edilmektedir.

Reklam ve Promosyon

Reklamların ve tanıtım kampanyalarının kamu firmaları üzerinde pek etkisi yoktur. Çünkü bu firmalar, alımlarını daha çok ihale yöntemiyle yapmaktadırlar. Ayrıca, makine ve teçhizat gibi ürünlerin nihai tüketiciye reklam yoluyla tanıtımı fazla etkili olmamaktadır. Fakat, pazar ekonomisini benimseyen Cezayirli tüketiciler üzerinde reklamlar etkili olmaktadır.

Cezayir’de radyo, televizyon ve gazetelerde yayınlanan reklamlar piyasaya yeni giren bir malın tanıtımında etkin bir rol oynamaktadır. Bu nedenle özellikle tüketim maddeleri için reklam etkili bir yöntemdir.

Firmalarımızın Cezayir pazarına açılmasında en etkili yöntemlerden biri de fuar katılımlarıdır. Ekonomik ve ticari ilişkilerde kaydedilen gelişmelerin en önemli göstergelerinden birisi Türk işadamlarının Cezayir’de düzenlenen Fuarlara gösterdikleri ilgidir. Son yıllarda, artan ölçüde Cezayir’deki fuarlara katılan firmalarımız önemli iş bağlantıları gerçekleştirmektedirler.

Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri

İstanbul’dan Cezayir’e doğrudan nakliye seferleri bulunmaktadır. İzmir, Mersin gibi limanlardan ise İstanbul aktarmalı olarak Cezayir’e sevkiyat yapılabilmektedir. Cezayir Limanı, ülkenin ticaret merkezi konumunda olup konteynır trafiğinin yüzde 70'ini karşılamaktadır. Cezayir'e yapılan doğrudan seferler, İstanbul'dan 6, İzmir'den 4, Mersin’den ise 15 günlük transit sürelerle gerçekleşebilmektedir.

İstanbul’dan deniz yolu ile nakliye, 20’lik konteynır için 1000-1200 ABD Doları, 40’lık konteynır için ise 2000-2400 ABD Doları civarındadır.

Türkiye ile Ticaret

Genel Durum

Cezayir, Bakanlığımız tarafından 2014-2015 döneminde Hedef Ülkelerinden birisi olarak belirlenmiştir.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticarette 2005 yılı öncesinde Cezayir lehine seyreden dış ticaret dengesi, Cezayir’e yapılan ihracatın düzenli olarak her yıl artmasıyla, 2006 yılından itibaren Türkiye lehine fazla vermeye başlamıştır. Türkiye lehine olan dış ticaret dengesi 2014 yılında 1,16 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır.

İhracat

2013 yılında Türkiye’den Cezayir’e gerçekleştirilen 2 milyar ABD Dolarlık ihracat, 2014 yılında %4 oranında artarak 2,08 milyar ABD Dolarına yükselmiştir.

Diğer taraftan, kayıt dışı ekonomi kapsamında değerlendirilen bavul ticareti yoluyla da yıllık yaklaşık 100-150 milyon ABD Doları tutarında bir ihracat gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir.

 Bunun yanı sıra İspanya, Fransa ve İtalya limanları üzerinden ülkemiz menşeli malların « re-export » yoluyla veya Magrep Birliği üyesi ülkelerden transit olarak Cezayir’e geldiği ve bu ticaretin yıllık toplamının yaklaşık 300-350 milyon ABD Doları civarında bir rakama ulaştığı tahmin edilmektedir.

İhraç edilen başlıca ürünler şunlardır;

Otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri (Otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, otobüs, motorlu kara taşıtlarının aksam ve parçaları, lastikler), demir-çelik ürünleri (borular, inşaat aksamı, profiller, ocak, mangal ve soba), elektrik kontrol panoları, kablo, petrol yağları, buzdolabı ve dondurucular, çikolatalı ve kakaolu gıdalar, şekerli mamuller, bisküvi, hazır giyim, klima, halı, tarım ürünleri işleme makineleri, taş, toprak ve cevher işleme makineleri.

Cezayir Vizesi İçin Gerekli Belgeler

Cezayir vizesi için gerekli belgeler seyahatinizin içeriğine göre değişiklik gösterecektir. Cezayir turistik vize, Cezayir ticari vize, Cezayir ziyaretçi vizesi Cezayir vize türleridir. Cezayir Konsolosluğu’ndan ya da Konsolosluğun yetkilendirmiş olduğu vize merkezlerinden Cezayir vizesi için gerekli evrakları öğrenebilirsiniz. Ayrıca vize evrakları Cezayir Konsolosluğu’nun bazı durumlarda ek evrak isteme talebine göre de şekillenebilecektir. Şöyle ki Cezayir Konsolosluğu başvuru sahibi hakkında daha kapsamlı şekilde bilgi edinebilmek için bazı durumlarda ek evrak talebinde bulunma hakkı vardır.

İLGİLİ HABERLER

Mevcut öğe yok

Yorumlar

Yorum yapmak için giriş yapın
Giriş Üye Ol