BULGARİSTAN

BAŞKENT: SOFYA

RESMİ DİLLER: BULGARCA

BÖLGESEL DİLLER: ROMANCA, TÜRKÇE

NÜFUS: 2011 SAYIMI - 7.364.570

PARA BİRİMİ: LEV (BGN)

TELEFON KODU: +359

 

2009 yılının Temmuz ayı itibarı ile tahmini olarak 7,2 milyon nüfusa sahip olan Bulgaristan’da, Türklerden sonra ikinci büyük azınlık olan Roman nüfusunun 2020'ye kadar %1.9 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. Yaşlanan nüfus ile beraber Roman nüfusunun büyümesinin ülke içindeki indirim outletlerinin gelişmesine olumlu yönde katkıda bulunacağı tahmin edilirken bununla beraber, yaşlı nüfus ve etnik azınlıklar en düşük satın alma gücüne sahip kesimler olarak görülmektedir. Yaşlı nüfus ve azınlıklar göreceli olarak düşük gelire sahip oldukları için pazara girmek isteyen oyuncular tarafından güçlü biçimde hedeflenmese de yine de 2020'ye kadar bu eğilimin değişeceği düşünülmektedir. Azınlık gruplarının sayıca büyüyeceği ve yüksek ücretli işlere girerek, ülkenin genel satın alma gücünü yükselteceklerine ise kesin gözüyle bakılmaktadır.

Ülkedeki etnik farklılıklar, dinsel farklılıklarla uyuşmaktadır. Ancak dinsel dağılım daha karmaşıktır. Ülkede Müslüman ve Hristiyan Romanlar bulunmaktadır. Pomak adı verilen etnik grup Bulgar ırkından olmakla birlikte müslümandır. Ülkede yaşayan Türk nüfusun neredeyse tamamı müslümandır. 2008 yılı sonu itibarı ile nüfusun %71,8’i şehirlerde yaşamaktayken nüfusun yaklaşık yarısı ise nüfusu 300 000’den fazla olan altı şehirde yaşamaktadır. Bu şehirler Sofya, Filibe, Varna, Burgas, Stara Zagora, Blagoevgrad’dır.

-Bulgaristan, Dünya Ticaret Örgütü’ne 1996 yılında üye olmuştur. DTÖ’ye üyelik Bulgaristan pazarının liberalleşmesinde önemli rol oynamıştır. 1 Ocak 2007 tarihinde AB’ye üye olması ile birlikte Bulgaristan’ın AB ülkeleri ile ticari ilişkileri AB Gümrük Birliği temelinde yürütülmeye başlanmıştır.

-Bulgaristan’ın EFTA ülkeleri (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn), Makedonya, İsrail, Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ ve Bosna-Hersek ile Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunmaktadır. 

2007 yılında AB’ye üye olan Bulgaristan, üçüncü ülkelerle yaptığı ticarette AB Ortak Gümrük Tarifesini uygulamaktadır. AB üyeliğinin ardından Türkiye-AB gümrük birliğinin bir tarafı haline gelen Bulgaristan ile Türkiye arasında gümrük birliği kapsamında sanayi ürünlerinin ticaretinde gümrük vergisi alınmamaktadır. Tarım ürünleri için AB’nin Türk tarım ürünlerine uyguladığı tercihli vergi oranları uygulanmaktadır. Avrupa Toplulukları Birleştirilmiş Gümrük Tarifesi’ne (TARIC) göre gümrük vergileriyle ilgili detaylı bilgiye http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm adresinden ulaşmak mümkündür. Türkiye ile Bulgaristan arasında Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde sanayi ürünleri ithalatında uygulanan tarifeler sıfırlanmakla birlikte, ithalat üzerinden alınan diğer vergi uygulamaları söz konusudur. KDV oranı tüm ürünler için % 20’dir.

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Bulgaristan’ın başlıca maden ve mineral rezervleri boksit, bakır, kurşun ve kömürdür. Petrol kaynakları açısından zengin olmayan Bulgaristan’ın 15 milyon varil petrol rezervinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Doğal gaz rezervi ise ortalama 1,5 yıllık tüketimini karşılayacak düzeydedir. 

Bulgaristan’ın sahip olduğu ormanlar 4,1 milyon hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Ormanlık arazinin %32’sini kozalaklı bitkiler oluşturmaktadır. Bulgaristan üç farklı iklim türünün kesiştiği bir alanda bulunduğundan Orta-Avrupa karasalı, Asya stepleri ve Akdeniz iklimine özgü bitki ve ağaç türleri ormanlarında görülmektedir. Bulgaristan, ormanlarda yaşayan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği bakımından diğer Avrupa ülkeleri içerisinde birinci sırada yer almaktadır. Ekilebilir arazinin yoğun olduğu ülkenin başlıca tarım ürünleri ise sebzeler, meyveler, tütün, buğday, arpa, ayçiçeği ve şeker pancarıdır.

BULGARİSTAN MAKROEKONOMİK VE MALİ ISTİKRAR

* GSYH'nin reel büyüme oranı - 0,7% (2013)

* Yıllık enflasyon değişim oranı - 0,3% (2013)

* İşsizlik oranı - 12,0% (2013)

* Döviz riski mevcut değil, sabit BGN – EURO döviz kuru

* Son 10 yıl için bütçe fazlası (2012 yılı için 0,8% )

* Büyük kredi derecelendirme ajansları tarafından yatırım kredi notu

* En az 50 kişiye istihdam sağlayan, 5 milyon Avro üzerindeki projeler çerçevesinde ithal edilen teçhizat için 2 yıllık KDV muafiyeti

* Bilgisayarlar ve yeni üretim tesisat için 2 yıllık amortizasyon süresi

* Araştırma – geliştirme faaliyetlerine ilişkin giderlerin mahsup edilmesi imkanı

* 5% kar ve tasfiye paylar vergisi (AB kaynaklı şirketler için 0%)

* Avrupa'daki en düşük işletme giderleri

* Nispeten düşük toprak ve gayrimenkul fiyatları

* İstihdam Ajansı aracılı ile gençlerin ve eşitsizlik konumunda olanların istihdam edilmesi halinde, 1 yıllık süreye kadar asgari maaşların ve sosyal ve sağlık sigortaların karşılanması imkanı

* Öncelikli yatırım projelerine hükümetin mali desteği

* AB içerisinde vergilendirme konusunda en uygun:

* 10% kurumlar vergisi; işsizlik oranının yüksek olduğu bölgelerde 0%. Vergi söz konusu olunca, Bulgaristan’ın dünyada bir sürü devlet ile (İngiltere, Türkiye, Rusya) vergilendirmenin önlenmesi için, imzalanmış anlaşmaları vardır.

* Vergiden başka, diğer en çok yapılan masraf, maaş ve sigorta masraflarıdır. Bir görevli için sigorta aylık 60-120 euroyu aşmıyor.

Yatırımları Teşvik Kanunu Uyarınca Teşvikler

1. Bilgilendirme hizmetleri ve süresi kısaltılmış idari işlemler

2. Bireysel idari hizmet sunmak

3. İhale olmaksızın gayri menkuller üzerinde mülkiyet hakları ve ayni haklar edinebilme imkanı – devlet özel mülkiyeti veya belediye özel mülkiyeti

4. Yatırım projesinin ihtiyaçları doğrultusunda kişilerin mesleki eğitimine mali destek

5. Yatırım projesinin sınırlarına yakın yerlerde mevcut altyapıyı geliştirme

6. Aşağıdaki kıstaslardan birinin veya birkaçının yerine getirilmesi halinde öncelikli yatırım projelerine destek sağlanacaktır:

* Yatırım tutarının A sınıfını belgelemek için gereken minimum tutarın en az üç katı kadar olması

* Refah düzeyi düşük olan bölgelerde ve yüksek teknolojik alanlarda istihdam sağlanması

* Projede, sanayi bölgeler ve teknik park tesislerinin öngörülmesi

 

Pasaport ve Vize İşlemleri

Bulgaristan Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Normal vize süresi bir aydır. Şirketlere üç aydan bir yıla kadar oturma vizesi verilmektedir.

Yabancı Uyruklular Kanunu vize türlerini “transit vize, kısa süreli vize ve uzun süreli vize” olmak üzere üçe ayırmaktadır:

-Transit vize 24 saat içinde Bulgaristan üzerinden başka bir ülkeye transit geçecek kişiler için gereken vize türüdür.

-Kısa süreli vize bir yabancının altı aylık bir süre içinde toplamda 90 günden fazla kalmamak kaydıyla bir defalık veya çok sayıda giriş yapabilmesini sağlar.

-Uzun süreli vize yabancı uyruklunun Bulgaristan’a giriş yapıp sonrasında uzun süreli veya süresiz ikamet izni için başvurmasına el veren vize türüdür. Bu vizenin geçerliliği altı aydır ve sahibine 90 güne kadar oturum izni sağlar.

Tüm vize başvuruları ilgili bir Bulgar diplomatik misyonuna veya konsolosluğuna yapılmalıdır. Ülkeye girişlerde istatistik kartlarının doldurulması zorunludur. Ülkede 48 saatten fazla kalan yabancıların yerel polise kayıt olmaları gerekmektedir. Oteller bu zorunluluğu müşterileri adına, otomatik olarak yerine getirmektedir. Özel pansiyonlarda kalan kişilerin, ülke girişinde doldurmuş oldukları istatistik kartlarını yasal olarak geçerli kılmak üzere, yerel polise başvurarak kayıt olmaları gerekmektedir.
  

Nerede kalınır?

Başkent Sofya’da pek çok alternatif bulma imkanınız var.  Aşağıdaki seçeneklerden size en uygun olanı değerlendirebilir veya Booking.com aracılığıyla daha farklı ve fazla seçeneklere ulaşabilirsiniz.

-Budget Sofia Rooms

-Central Cozy Apartment

-Gurko Apartment

 

Şehir Merkezine Yakın Olan Konaklama Merkezleri

-Ivani Hostel and B&B

-Hostel Mostel Sofia

-10 Coins Hostel

 

 

 

İLGİLİ HABERLER

Mevcut öğe yok

Yorumlar

Yorum yapmak için giriş yapın
Giriş Üye Ol