BELÇİKA

BAŞKENT: Brüksel

RESMİ DİLLER: Felemenkçe, Fransızca, Almanca

NÜFUS: 2011 sayımı 11.007.020

TRAFİK AKIŞI: Sağ

TELEFON KODU: 32

PARA BİRİMİ: Belçika Frangı

 

Avrupa Birliği’nin kurucu üyesi olan Belçika, dünyanın en gelişmiş pazar ekonomilerinden biridir. Yabancı sermaye, Belçika ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Özellikle ABD firmaları 1960’lardan bu yana hafif sanayi ve petrokimya endüstrilerinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Belçika Hükümeti, yabancı sermayeyi, istihdamı geliştirici bir unsur olarak düşünmekte ve teşvik etmektedir. Ülkede yapılan yabancı yatırımlarda en büyük payı İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda; İngiltere, İsviçre ve ABD almaktadır. Belçika’nın en fazla yatırım yaptığı ülkeler ise Almanya, Fransa, Hollanda, Japonya, Çin ve Rusya Federasyonu’dur.

Yabancı sermayenin Belçika’yı seçmesindeki en önemli nedenler arasında ülkenin coğrafi konumu nedeniyle büyük pazarların ortasında yer alması; gelişmiş kredi, altyapı ve ulaşım olanakları; sermaye hareketlerindeki serbestlik ile yetişmiş ve yüksek işgücü verimliliği yer almaktadır. Ülkenin çok kültürlü yapısı ve başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapması da yabancı yatırımcılar açısından önem arz etmektedir.

Belçika, oldukça gelişmiş bir hizmet sektörüne sahiptir. Başta Brüksel bölgesi olmak üzere Belçika, AB kurumları ile bağlantılı birçok ticari, hukuki, mali danışmanlık hizmet sağlayıcılarına ev sahipliği yapmaktadır. Birçok firma, AB kurumlarına ve diğer AB ülkelerine yakın olmak amacıyla, Belçika’da ofis açmaktadır. Özellikle, koordinasyon, çağrı ve dağıtım merkezlerine sağlanan vergi indirim ve destekleri, Belçika’yı yabancı yatırımlar için daha da cazip hale getirmiştir.

Aynı zamanda, ihracat ve ithalat tutarının, GSMH’ye oranı açısından bakıldığında, Lüksemburg ve İrlanda hariç tutulmak kaydıyla, AB ülkeleri arasındaki en açık ekonomilerden birisidir. Daha çok, ithal edilen hammadde ve yarı mamullerin işlenerek ihraç edilmesi şeklinde bir dış ticaret yapısı söz konusudur. Artık ekonomik olarak kullanılabilir durumda olmayan kömürün dışında, önemli bir doğal kaynağa sahip değildir. Bununla birlikte, çelik, tekstil, kimya, arıtma, gıda işleme, eczacılık, otomotiv, elektronik ve makina üretimi gibi geleneksel sektörler, ekonomideki ağırlıklı yerlerini korumaktadır. Sanayinin kayda değer payına rağmen hizmet sektörü, GSYİH’nın yaklaşık % 75’ini oluşturmaktadır. Tarımın ekonomideki payı ise çok düşük bir orandadır.

Nüfus yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu Belçika, 1800’lerde Avrupa kıtasında sanayi devrimini başlatan ülkelerin başında gelmektedir. Limanları, kanalları, demiryolları ve otoyolları ağıyla son derece gelişmiş ulaşım altyapısı sayesinde Belçika sanayisi, çevre ülkelerin sanayileriyle entegre olmuş durumdadır. İhracatının yaklaşık % 50’si komşu ülkelere, % 75’inden fazlası ile AB ülkelerine yöneliktir. Valon Bölgesinden çok daha zengin olan Flaman Bölgesi, modern bir endüstriyel zemin oluşturmak ve ileri teknoloji yatırımlarını çekmekte başarılı olmuştur. Flaman Bölgesi, ileri teknoloji ve araştırma yoğun endüstrilerde istihdam edilen çalışan sayısı açısından, AB ülkeleri arasında önde gelmektedir. Limanları, kanalları, demiryolları ve otoyol ağıyla, son derece gelişmiş ulaşım altyapısı sayesinde Belçika sanayisi, çevre ülkelerin sanayileriyle entegre olmuş durumdadır. Belçika ekonomisinin, Euro Bölgesindeki genel ekonomik yavaşlama paralelinde, 2011 yılında ancak % 1.4 civarında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Yüksek işsizlik oranı ve yüksek enflasyona karşın, tüketici güvenindeki iyileşme, özel tüketim harcamalarının 2010 yılında %1.5 oranında büyümesine olanak vermiştir. İsdihdam artışı ve reel ücretlerin artışı paralelinde, özel tüketim harcamalarının 2011-2015 yılları arasında % 1.8 oranında artması beklenmektedir.2010 yılının ilk yarısında enflasyon % 1.8 olarak gerçekleşmiş olmasına karşın, Kasım ayında % 3’e ulaşmıştır. Bu artışın başlıca nedeni, petrol ve gıda fiyatlarındaki artıştır. 2011 yılında enflasyonun % 2.5 oranında, 2012-2015 döneminde ise % 2.3-2.4 civarında olması beklenmektedir.

Belçika, ithal ürünlerde AB mevzuatını uygulamaktadır. Söz konusu mevzuat, ürünlerin AB pazarına girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına ilişkin uyulması gereken zorunlulukları kapsamaktadır. Ürünlerin mevzuata uygunluğu ithalat aşamasında kontrol edilebileceği gibi piyasa gözetimi yoluyla da denetlenebilmektedir.

Ticari faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin kurallar, 14 Temmuz 1991 tarihli “Ticaret Uygulamaları ve Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Korunması Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. Kanun’da belirtilen kurallar iki ana hedef esas alınarak kurgulanmıştır:

1- Rekabetin ve ticari ilişkilerin hakkaniyete uygun olmasının sağlanması,

2- Tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesi.

Kanun esas olarak, fiyatın belirtilmesi, ticari promosyonların ne şekilde olabileceği, miktarın gösterilmesi zorunluluğu, reklam, özel satış yöntemleri, adil ticarete aykırı hareketler ve yaptırımları düzenlemektedir.

 

Yabancı yatırım mevzuatı

Belçika’da yabancı yatırımlara ve bu yatırımlara sağlanan teşviklere münhasır düzenlemeler bulunmamakta, bu konuda genel yatırım ve teşvik düzenlemeleri geçerli olmaktadır. Belçika’da iş kurmaya ve teşviklere ilişkin detaylı bilgilerin, aşağıdaki adreslerden temin edilmesi mümkündür:

Flaman bölgesi için: http://www.investinflanders.com/en/doing_business/legal_guide/default.aspx

Valon bölgesi için:

http://www.investinwallonia.be/ofi-belgium/s-investir-en-wallonie/demarrer-une-activite/incitants.php

Brüksel bölgesi için: http://www.investinbrussels.com/

 

Ülkede İş Kurma Mevzuatı

Belçika’da yatırım yapan uluslararası şirketler, faaliyetlerini geliştirme stratejilerine uygun olarak, birçok şirket şeklinden birini seçebilmektedir. Örneğin, bir işyeri, tek bir çalışandan oluşabileceği gibi, yatırımcı satış temsilciliği veya acentesi kurulabilmektedir. Faaliyetlerini daha uzun süre sürdürmek isteyen şirketler ise, şube veya ana şirketten bağımsız şirket seçeneklerini de değerlendirme olanağına sahiptir.

Belçika vatandaşı olmayan yabancı şahıslar da, kişisel olarak Belçika’da yatırım yapabilmektedirler. Diğer bir ifade ile, Belçika'da sinai ve/veya ticari faaliyetler; esnaf (bakkal, kasap, tamirci, vb.), ticari şirket (anonim şirket, limited şirket, vb.) veya Belçika dışındaki bir şirketin bir şubesi olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Belçika’da Şirket Kurmak

İşletmelerin ana şekli, sınırlı sorumlu bağımsız firmalar veya şubeleridir. Bunlar, öncelikle Kurumlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Merkezleri Belçika’da bulunan bütün firmalar, başka bir yerde kurulsalar bile, Belçika firması olarak anılmaktadırlar.

Bağımsız şirket veya şube arasında seçim yapmak, genellikle yatırımın yapıldığı ülkede bulunan vergi yapılanması ile ilgilidir (işletmenin başlangıcında Belçika’da oluşan zararların yurtdışında kullanımı; kar dağıtımının vergilendirilmesi gibi). Ancak, küçük ölçekli firmanın yönetiminden doğacak işletme maliyetleri, yerleşik firmalara yönelik uygulanan vergi anlaşmalarından sağlanacak faydalar veya korunmalar ile Belçika işletmesinin mali yapısı da bu kararda önemli rol oynayabilecek unsurlardır.

 

Belçika’da yatırım şekilleri nelerdir?

Faaliyetler, Belçika’da ana şirketten bağımsız, yeni bir şirket olarak gerçekleştirilebileceği gibi, satış veya üretim amaçlı olarak ana şirketin bir şubesi olarak da yapılabilir.

Belçika’da şirketler, Belçika vatandaşı olmayan bireyler ve kurumsal yatırımcılar için mevcut olan birçok kanuni yapı arasından, yatırımlarına en uygun yapıyı seçebilmektedirler. En sık rastlanan 2 kanuni şirket yapısı; Hisseleri oranında sorumluluğu olan Anonim Şirket ve özel sınırlı sorumluluğa haiz Limited Şirkettir. Bunlarla birlikte, yine sınırlı sorumluluğa haiz Kooperatif Şirket ve Ortaklıklar da diğer sık rastlanan şirket şekilleridir.

Belçika Vizesi

Belçika seyahatinde bulunacak TC vatandaşlarının ülkeye olan seyahatleri öncesi Belçika vizesi almaları gerekmektedir. Belçika Türkiye temsilciliği olan Belçika Konsolosluklarına veya Belçika vize işlemleri üzerine çalışmalar yürüten temsilciliklere gelerek Belçika vizesi başvurularında bulunabileceklerdir. Yeşil pasaport, Diplomatik pasaport (kırmızı) ve hizmet pasaport sahibi TC vatandaşları ise yıl içerisinde 90 günü geçmeme koşulu ile Belçika vizesi almalarına gerek yoktur.  Belçika vize işlemlerinde kullanılacak pasaportların geçerlilik süresi ise bu ülkeye yapılacak seyahat tarihi sonrası en az 6 ayı olmalıdır. Eski pasaportlar ile Belçika vize başvurularında bulunulması halinde pasaportunuzun en az 2 boş sayfasının olması önemlidir. Belçika vizesi başvuruları maksimum 15 iş günü içerisinde sonuçlanırken Belçika seyahat tarihinizden en az 20 gün önce Belçika vize işlemlerine başlamış olmalısınız.

 

Belçika Vizesi Nasıl Alınır?

TC vatandaşları Belçika vizesini iki farklı şekilde alabileceklerdir.

1 – Belçika Türkiye temsilciliklerine yapacak oldukları şahsi başvuru yaparak,

2 – Belçika Türkiye temsilciliklerine şahsi başvuruda bulunmadan danışmanlık firmaları ile,

 

Ulaşım

Ulaşım konusu Brüksel’de çok sıkıntı yaşamayacağınız konuların başında gelmektedir. Avrupa’nın önemli şehirlerinden olan Brüksel’de; Brüksel Havaalanı BRU ve Brüksel Charleroi Havaalanı olmak üzere 2 adet havaalanı bulunmaktadır. Havalanlarından şehir merkezine ulaşımda ise başta trenler olmak üzere otobüs ve taksiler kullanılmaktadır. Avrupa içinde sıkça kullanılan hızlı tren seferleri ile de şehre rahatça ulaşabilirsiniz. Trenler ile Amsterdam-Brüksel arası 2 saat, Paris-Brüksel arası ise 1,5 saat sürmektedir. Toplu taşıma kullanmak zorunda kaldığınız durumlarda ise metro ve tramvayı kullanabilirsiniz.

Konaklama

Brüksel’de otel fiyatları diğer ünlü Avrupa şehirlerine oranla daha ekonomik seviyededir. Şehrin merkezinde yaklaşık 500’ye yakın otel yer almaktadır. Brüksel’de yer alan otellerin büyük bölümü şehrin en hareketli ve turistik noktaları etrafında yer almaktadır. Otelinizi dünyanın en güzel meydanlarından olan Grand Place Meydanı civarında ayarlarsanız hem gezerken çok fazla toplu taşımaya ihtiyaç duymazsınız, hem de gece gündüz hareketli olan meydan civarında gezinizin keyfini daha fazla çıkartabilirsiniz. Her şehirde olduğu gibi erken rezervasyon Brüksel’de konaklama ayarlarken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan. Brüksel’de konaklama yapacağınız tesisteki rezervasyonunuzu ne kadar erken yaparsanız o kadar ekonomik fiyatlara konaklama yapma şansınız olur. Avrupa Birliği’nin bir çok kurumuna ev sahipliği yapan şehirde yılın belli bölümlerinde kutlamalar ve çeşitli organizasyonlar yapılmaktadır. Bu gibi dönemlerde şehirde yer bulmak zaman zaman imkansız olabilmektedir. Bu nedenle konaklama konusuna dikkat etmek de fayda var.

 

İLGİLİ HABERLER

Mevcut öğe yok

Yorumlar

Yorum yapmak için giriş yapın
Giriş Üye Ol