Ambalajlı Su Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

None

Dydo Drinco Türkiye Şirketi’nde COO’su ve 2014 yılından bu yana SUDER’in Yönetim Kurulu’nda yer alan Kürşat Abidin Apan ambalajlı su alırken dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti. Apan, “Satın aldığımız suyun renksiz, kokusuz ve berrak olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Kapağı ya da güvenlik bandı açılmış veya zarar görmüş ürünler satın alınmamalıdır.” dedi.

Park Cam Dergisi’ne konuşan SUDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kürşat Abidin Apan, ambalajlı suyun etiketi sağlam ve okunaklı şekilde ürünün üzerinde olması gerektiğine işaret etti. Suyun etiketinde; suyun adı, cinsi, imal edildiği yerin adresi, valilikçe verilen iznin tarih ve sayısı, suyun sahip olduğu analiz değerleri, suyun imal ve son kullanma tarihi ile parti ve seri numarasının mutlaka bulunması gerektiğini belirten Apan, “Damacana ambalajların üzerinde ürün güvenliğini sağlamak için hava ve su sızdırmayan, kap ve kapağı içine alacak şekilde yapıştırılmış güvenlik bandı (shrink) bulunmalıdır. Kapak ve güvenlik bandı üzerinde suyun markası yazılı olmalıdır. Satın aldığımız suyun renksiz, kokusuz ve berrak olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Kapağı ya da güvenlik bandı açılmış veya zarar görmüş ürünler satın alınmamalıdır.” dedi.

Türkiye’de ambalajlı su sektörünün son yıllardaki gelişimi ne durumda?

2016 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi % 4’lük büyüme ile 11,3 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,4 milyar litresi damacana satışından, 4,9 milyar litresi de %10’luk büyüme ile PET satışından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamın % 57’sini, diğer ambalajlı sular ise % 43’ünü oluşturmuştur. 2016 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 5,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2016 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 408 bin ton ve  toplam ciro ise 64 milyon dolardır. 2017 yılında su pazarı hacmi yaklaşık yüzde 3’lük bir büyümeyle 11,6 milyar litreye ulaşan sektördeki toplam ciro da yaklaşık 5,7 milyar TL’ye ulaştı. 2017 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 425 bin ton ve  toplam ciro ise 66 milyon dolardır.

Ambalajlı su sektöründe mevcut endüstriyel kapasite kullanım oranının %40 seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında, Türkiye’de ambalajlı su tüketiminin artması durumunda sektör mevcut kurulu kapasite ile bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır. 2016 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 65 lt PET & Cam, 83 lt damacana olmak üzere toplam 148 litre olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 68 lt PET & Cam, 81 lt damacana olmak üzere toplam 149 litre olarak gerçekleşmiştir. Ambalajlı su sektörünün genel ekonomik pazara ilişkin katkısı da önem taşımaktadır. Ambalajlı su sektörü ülkemiz için ciddi bir istihdam kaynağı sağlamaktadır. Ambalaj girdilerinin ülkemizde üretilmesi, evlere ve işyerlerine servis ile oluşturduğu istihdam açısından ambalajlı su sektörü önemli bir işlevi yerine getiriyor. Bu yönüyle günümüzde 5,7 milyar TL’lik bir ekonomi ortaya koyan sektör, 15 bini aşkın kişiye doğrudan olmak üzere toplamda 100 bine yakın kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır.

Dünyadaki su kaynaklarının durumu ve geri dönüşüm etkileri nelerdir?

İnsan yaşamının en önemli kaynağı olan su, artan nüfus ve iklim değişikleri nedeniyle miktar ve kalite bakımından değişim göstermektedir.  Dünyadaki bazı coğrafyalarda yaşayan toplumlar, temiz suya ulaşamıyor veya ulaşmakta zorlanıyor. Bu noktada devletler ve uluslararası teşkilatlar, su politikalarını gelecekte olası tehlikelere göre şekillendirmektedir. Dünya genelinde sektörel anlamda su kullanımlarını incelediğimizde, Türkiye ve içinde bulunduğu coğrafyada su kaynaklarının en az yüzde 70’i tarımda, ardından da yüzde 13’ü sanayide, yüzde 13’ü de evsel amaçla ve içme suyu amacıyla kullanıyor. Suyun yeterli olması için verimli kullanılması gerekiyor. Tarım sektöründe geleneksel sulama metotlarının kullanılması suyun israf edilmesine, toprak kalitesinin bozulmasına ve çoraklaşmasına neden oluyor. Modern sulama teknikleriyle suyu tasarruflu kullanılarak, kalitesini de korumalıyız. Özellikle kentlerde atık suyun arıtılması ve tekrar kullanıma sunulması önem arz etmektedir. 

Cam ambalajın geri dönüşümüne dair kurulan BİRCAM Vakfı’nın faaliyetleri ve gelişimi hakkında ne söylemek isterseniz?

Kaynakların hızlıca tükenmesi ile geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı hayatın her alanında gittikçe önem kazanmaktadır. Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalacaktır. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılacaktır. Çevre sorunlarının önemli boyutlara ulaştığı günümüzde, kâğıt, plastik, metal, alüminyum gibi ambalaj atıklarının geri kazanımında olduğu gibi atık camların da geri kazanımı önem teşkil etmektedir. Cam ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılması, piyasaya sürenler ve cam ambalaj üreticileri adına cam ambalaj atıkları toplama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kurulan BİRCAM Vakfı, cam ambalajların kaynağında ayrı toplanması ve sürdürülebilir hammadde kaynağı olarak cam ambalaj atıklarının geri kazanımı, geri dönüşüm konusunda toplumu bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

Şişelenmiş Su Nedir, Nasıl Sınıflanır?

Şişelenmiş su, Sağlık Bakanlığı’nın yetkisindeki yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiş olan standartlara uygun ambalajlı sulardır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’e göre sular şu şekilde sınıflandırılıyor:

Doğal mineralli su: Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan, mineral içeriği, kalıntı elementleri ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, her türlü kirlenme riskine karşı korunmuş, mikrobiyolojik yönden uygun sulardır.

İnsani Tüketim Amaçlı Su: Orijinal haliyle ya da işlendikten sonra, dağıtım ağı, tanker, şişe veya kaplar ile tüketime sunulan içme, pişirme, gıda hazırlama ya da diğer evsel amaçlar için kullanılan bütün sular ile suyun kalitesinin, gıda maddesinin nihai halinin sağlığa uygunluğunu etkilemeyeceği durumlar haricinde insani tüketim amaçlı ürünlerin veya gıda maddelerinin imalatında, işlenmesinde, saklanmasında veya pazarlanmasında kullanılan bütün suları…

Kaynak Su: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’in otuz altıncı maddesinde izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın Ek-1'deki nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularını

İçme Suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve Kurumca uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametre değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle Ek-1’deki parametre değerleri elde edilen, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularını

İçme-Kullanma Suyu: Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile  gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orijinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve Ek-1'deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen sular olarak sınıflandırılmaktadır.

Şişelenmiş Suyun Raf Ömrü

Gıda ürünlerinde raf ömrünü genel olarak hammadde özellikleri, uygulanan işlem, paketleme ve ambalaj teknolojisi belirler. Ambalajlı sularda ürüne bir işlem yapılmadığı için raf ömründe ambalaj belirleyici olmaktadır. Damacana ambalajlarda en fazla 3 ay, PET ve Cam ambalajlarda 2 yıla kadar raf ömrü verilmektedir. Açıldıktan sonra ürünler maksimum 1 hafta içerisinde tüketilmesi önerilmektedir. 

Su Hangi Koşullarda Saklanır?

Ambalajlı sular; serin, kuru ve direkt güneş ışığından uzak, temiz ve kokusuz bir yerde, tüp, deterjan gibi kimyasal maddelerden etkilenmeyecek şekilde, kapakları kapalı olacak şekilde muhafaza edilmelidir.

Kürşat Abidin Apan kimdir? SUDER Ne Yapar?

Evliyim, 5 yaşında oğlum ve 7 yaşında kızım var. 1996 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nden mezun oldum ardından University of Florida’da Sistem Mühendisliği dalında yüksek lisans yaptım. 2000 yılında DanoneSa’da Fabrikalardan Sorumlu Finansal Kontrol olarak çalışmaya başladım, iki sene sonra Ankara Fabrika Müdürlüğü görevine atandım. 2004 Yılında Pepsi Cola İzmir Fabrika Müdürü olarak İzmir’de çalışmaya başladım. 2011 yılına kadar Pepsi Cola’da Planlama ve Lojistik Müdürlüğü ve Satınalma Verimlilik Müdürlüğü pozisyonlarını yönettim. 2010 yılında Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladım. 2011 yılında Yıldız Holding’e Uluslararası Operasyonlar Tedarik Zincir Direktörü olarak katıldım. 2013 yılında Yıldız Holding İçecek Grubu’yla devam ettiğim içecek sektöründeki kariyerime, Dydo Drinco Türkiye Şirketi’nde COO olarak devam etmekteyim. Aynı zamanda, 2014 yılından bu yana Yönetim Kurulu’nda yer aldığım SUDER’in 11 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteyim. 2000 yılında Türkiye genelinde faaliyet gösteren ambalajlı su üreticilerinin ve ambalajlı su sektörüne yönelik faaliyet gösteren tedarikçi kuruluşların bir araya gelerek kurdukları Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER), ülkemizdeki ambalajlı su üretiminin yaklaşık %75’ini temsil eden 34 kurumsal üyesiyle sektörel bir sivil toplum kuruluşudur. Amacımız toplumumuzda sağlıklı su tüketimi konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak, sektörümüzde faaliyet gösteren üretici ve tedarikçi kuruluşların yürürlükteki yasal mevzuatlara ve rekabet kurallarına uygun, tüketici sağlığına ve tüketici haklarına saygılı biçimde üretim yapmalarına öncülük etmek, sektörü ve tüketicileri ilgilendiren çeşitli konularda bilimsel kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek, devletin ilgili organları tarafından sektörü ilgilendiren konularda yapılacak yasal düzenlemelere sektör adına görüşler üretmektir.

su Ambalajlı su damacana SUDER

İLGİLİ HABERLER

Mevcut öğe yok

Yorumlar

Yorum yapmak için giriş yapın
Giriş Üye Ol